Ul. Krakowska 45 lok.34, 42-202 Częstochowa, NIP 573-234-05-83

(+ 48) 691713791 biuro@bhpkonsul.pl

Przepisy ogólne bezpieczeństwa i higieny pracy

Ogólne przepisy bezpieczeństwa i i higieny pracy reguluje „Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.”

Szczegółowy tekst do znalezienia Przepisy ogólne BHP