Ul. Krótka 3 lok.107, 42-202 Częstochowa, NIP 573-234-05-83

(+48) 691713791 biuro@bhpkonsul.pl

Ochrona Środowiska

Nasza firma może doradzać w sprawach ochrony środowiska oraz przy organizacji następujących procesów w firmie:

  • doradztwo w zakresie przepisów ochrony środowiska
  • naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (w tym opłaty produktowej)
  • założenie i prowadzenie ewidencji odpadów
  • sporządzanie rocznych sprawozdań o ilości wytworzonych i przekazanych odpadów
  • uczestniczenie w rozmowach z WIOŚ