Ul. Krótka 3 lok.107, 42-202 Częstochowa, NIP 573-234-05-83

(+48) 691713791 biuro@bhpkonsul.pl

Kadry i dokumentacja pracownicza

 

Biuro Konsul może świadczyć dla twojej firmy usługi kadrowe:

  • doradztwo w zakresie prawa pracy
  • prowadzenie akt osobowych pracowników
  • ewidencja czasu pracy oraz urlopów
  • kompletowanie dokumentacji związanej z przyjęciem pracownika i rozwiązaniem stosunku pracy
  • przygotowanie dokumentacji związanej z wypowiedzeniem i rozwiązaniem umów o pracę
  • ewidencja okresowych badań lekarskich i szkoleń BHP
  • tworzenie regulaminów pracy i wynagradzania