Ul. Krótka 3 lok.107, 42-202 Częstochowa, NIP 573-234-05-83

(+48) 691713791 biuro@bhpkonsul.pl

P.POŻ. – szkolenia, doradztwo przeciwpożarowe

 

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe jest w firmie zapewnione, jeżeli zminimalizujemy wszelkie zagrożenia mogące prowadzć do pożaru. Zrealizować to można poprzez:

  • szkolenia p.poż.
  • dobór sprzętu przeciwpożarowego dla obiektów budowlanych
  • opracowanie instrukcji p.poż.
  • oznakowanie pomieszczeń znakami ewakuacji
  • porady prawne w zakresie przepisów o ochronie p.poż.