Ul. Krótka 3 lok.107, 42-202 Częstochowa, NIP 573-234-05-83

(+48) 691713791 biuro@bhpkonsul.pl

BHP – szkolenia, nadzory, doradztwo

 

Oferta usług BHP, które mogą zostać zaproponowane przez nasze biuro jest dość szeroka i obejmuje zagadnienia takie jak:

 • szkolenia wstępne i okresowe bhp dla pracowników oraz pracodawców
 • szkolenia z pierwszej pomocy przedlekarskie
 • porady prawne w zakresie przepisów bhp
 • ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • okresowe analizy stanu bhp w zakładzie pracy
 • opracowywanie instrukcji stanowiskowych bhp
 • doradztwo oraz sporządzanie list kontrolnych w zakresie dostosowania maszyn do wymagań minimalnych bhp
 • sporządzanie zakładowych norm i zasad przydzielania odzieży, obuwia i środków ochrony indywidualnej na stanowiskach pracy
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej
 • organizacja pomiarów czynników szkodliwych na stanowisku pracy
 • reprezentowanie pracodawcy podczas kontroli przez organy zewnętrzne (PIP, sanepid, straż pożarna, WIOŚ)
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usunięcia tych zagrożeń
 • doradztwo oraz pomoc w zakresie uzyskania przez pracowników niezbędnych uprawnień (np. do obsługi wózków jezdniowych napędzanych, suwnic, wind, urządzeń ciśnieniowych, zgrzewarek itp.)
 • doradztwo w zakresie eksploatacji urządzeń podlegających urzędowi dozoru technicznego

W ramach stałego nadzoru BHP firma KONSUL, oprócz obowiązków wymienionych powyżej, może również przejąć obowiązki w zakresie:

 • badań lekarskich pracowników
 • pomiarów czynników szkodliwych
 • pomiarów elektrycznych ochronnych

Zasięg działania firmy Konsul to głównie miasta Częstochowa z okolicami, Radomsko oraz Kłobuck